Odgovornost fizičkih lica za ekološka krivična dela

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 273-285

Apstrakt:
Cilj ovog rada je da u sažetom obliku ukaže na pojavu, razvojnost i specifičnosti ekoloških krivičnih dela - dela namenjenih zaštiti prava čoveka na zdravu životnu sredinu[1]. Pre svega na odgovornost fizičkih lica za ove delikte. Takođe i na odgovornost fizičkih lica kao uslov odgovornosti pravnih lica za ekološka krivična dela.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: ekološka krivična dela, pojava, razvoj, fizička lica, odgovornost
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Joldžić}, 
  title   = {Odgovornost fizičkih lica za ekološka krivična dela},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {273-285}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vladan Joldžić
T1 Odgovornost fizičkih lica za ekološka krivična dela
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
V. Joldžić, Odgovornost fizičkih lica za ekološka krivična dela, Univerzitet Sinergija, 2012