Globalizacija,globalizam i rizčno društvo

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 247-253

Apstrakt:
Predmet našeg istraživanja jesu procesi globalizacije i globalizma i način na koji ovi procesi utiču na savremeno društvo, pojave, procese i odnose u njemu. Poseban segment istraživanja su dimenzije globalizma i efekti koje su proizvele na moderno društvo, pre svega u oblasti ekologije, kroz stvaranje globalnih ekoloških pretnji i rizika, a istovremeno i kroz negaticiju individualnih razlika i identiteta. Kao jedan od ključnih problema prepoznajemo širenje globalizma kao političkog pokreta i ideologije na uštrb adekvatnog upravljanja globalizacijom i globalnim promenama u savremenom društvu.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: dimenzije globalizacije, savremeno društvo, globalizam, rizik, ekologija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Miljević and V. Džamić}, 
  title   = {Globalizacija,globalizam i rizčno društvo},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {247-253}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milan Miljević
A1 Vladimir Džamić
T1 Globalizacija,globalizam i rizčno društvo
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Miljević and V. Džamić, Globalizacija,globalizam i rizčno društvo, Univerzitet Sinergija, 2012