Zaštita životne sredine, imperativ tehnološkog razvoja

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 218-223

Apstrakt:
Ubrzan tehnološki razvoj, težnja ka stvaranju profita i nekontrolisana eksploatacija prirodnih resursa tokom XX veka, u velikoj meri su ostavili negativne posledice na životnu sredinu. U skladu sa tim zaštita životne sredine postaje jedan od najznačajnijih faktora daljeg tehnološkog razvoja. U savremenim uslovima poslovanja, efikasno upravljanje i zaštita životne sredine sve više postaju obrazac globalnog poslovnog menadžmenta. Svest o tome da model poslovanja koji podrazumeva ostvarivanje ekonomske koristi uz istovremenu brigu o životnoj sredini, predstavlja imperativ današnjice. Zaštita i očuvanje životne sredine postaje stil ponašanja svake države koja vodi računa o budućim generacijama.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: Zaštita, životna sredina
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Šekarić and M. Kostić}, 
  title   = {Zaštita životne sredine, imperativ tehnološkog razvoja},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {218-223}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mirjana Šekarić
A1 Marina Kostić
T1 Zaštita životne sredine, imperativ tehnološkog razvoja
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Šekarić and M. Kostić, Zaštita životne sredine, imperativ tehnološkog razvoja, Univerzitet Sinergija, 2012