Pregled rezultata ispitivanja opštih hemijskih i fizičko-hemijskih parametara kvaliteta podzemnih voda na području opštine Bijeljina za period od 2004. do 2008. godine

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 191-197

Apstrakt:
U radu su prikazani rezultati ispitivanja opštih hemijskih i fizičko-hemijskih parametara kvaliteta podzemnih voda na području opštine Bijeljina za ispitivanja koja su obavljena u periodu od 2004. do 2008. godine. Uzorci podzemnih voda zahvatani su iz prvog vodonosnog sloja. Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja izvršena je klasifikacija opštih hemijskih i fizičko-hemijskih parametara kvaliteta u skladu sa Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Službeni glasnik Republike Srpske br. 40/03).

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: podzemne vode, Bijeljina, hemijski i fizičko-hemijski parametri
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {A. Elez and D. Đokić Vasić}, 
  title   = {Pregled rezultata ispitivanja opštih hemijskih i fizičko-hemijskih parametara kvaliteta podzemnih voda na području opštine Bijeljina za period od 2004. do 2008. godine},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {191-197}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Aleksandar Elez
A1 Dragana Đokić Vasić
T1 Pregled rezultata ispitivanja opštih hemijskih i fizičko-hemijskih parametara kvaliteta podzemnih voda na području opštine Bijeljina za period od 2004. do 2008. godine
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
A. Elez and D. Đokić Vasić, Pregled rezultata ispitivanja opštih hemijskih i fizičko-hemijskih parametara kvaliteta podzemnih voda na području opštine Bijeljina za period od 2004. do 2008. godine, Univerzitet Sinergija, 2012