Prisutnost metala u podzemnim vodama Semberije u periodu od 2004. do 2008. godine

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 184-190

Apstrakt:
Praćenje kvaliteta podzemnih voda, prvog vodonosnog sloja dubine do 12m, na teritoriji Semberije je sprovedeno u periodu od 2004. do 2008. godine. Ispitivanje kvaliteta voda je vršio Institut za vode iz Bijeljine. U tom periodu je, pored opštih fizičko-hemijskih parametara kvaliteta, vršena analiza metala na dvadeset profila na teritoriji Semberije. Svake godine je ispitivanje vršeno u dva ciklusa- proljeće i jesen/zima. Cilj tih ispitivanja bilo je praćenje koncentracije sljedećih metala: gvožđe, mangan, bakar, hrom, cink, nikl, kadmijum, arsen i živa.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: podzemne vode, metali
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {D. Đokić Vasić and A. Elez}, 
  title   = {Prisutnost metala u podzemnim vodama Semberije u periodu od 2004. do 2008. godine},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {184-190}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Dragana Đokić Vasić
A1 Aleksandar Elez
T1 Prisutnost metala u podzemnim vodama Semberije u periodu od 2004. do 2008. godine
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
D. Đokić Vasić and A. Elez, Prisutnost metala u podzemnim vodama Semberije u periodu od 2004. do 2008. godine, Univerzitet Sinergija, 2012