Mikrobiološki (bakteriološki) aspekt kontrole kvaliteta podzemnih voda u Republici Srpskoj, istraživanja 2004-2010

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 177-183

Apstrakt:
Nagli porast broja stanovništva u svetu u poslednjih nekoliko decenija, udvostručio je potrošnju vode i stvorio problem pitke vode. Takođe, industrijalizacija, urbanizacija i napredak u tehnologiji rezultiraju velikom iskorišćenju i kontaminaciji podzemne vode. Od vitalnog je značja pratiti stanje podzemnih voda kroz sistem monitoring mera. Monitoring podemnih voda u Republici Srpskoj intenzivno je vršen u period od 2004 do 2008 na ukupno 32 lokaliteta. U 2010. urađeno je nazvisno ispitivanje stanja kvaliteta individualnih bunara seoskih domaćinstava u Opštinama Bijeljina i Ugljevik. U radu su prikazani rezultati ispitivanja podzemnih voda kada su mikrobiološki (bakteriološki) parametri kvaliteta u pitanju.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: Kontrola kvaliteta, mikrobiologija, podzemne vode

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {I. Zarić and P. Mitrović}, 
  title   = {Mikrobiološki (bakteriološki) aspekt kontrole kvaliteta podzemnih voda u Republici Srpskoj, istraživanja 2004-2010},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {177-183}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Irena Zarić
A1 Predrag Mitrović
T1 Mikrobiološki (bakteriološki) aspekt kontrole kvaliteta podzemnih voda u Republici Srpskoj, istraživanja 2004-2010
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
I. Zarić and P. Mitrović, Mikrobiološki (bakteriološki) aspekt kontrole kvaliteta podzemnih voda u Republici Srpskoj, istraživanja 2004-2010, Univerzitet Sinergija, 2012