Fizičko-hemijski aspekt kontrole kvaliteta izvorišta na teritoriji opštine Srebrenica

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 164-170

Apstrakt:
U ovom radu predstavljeni su rezultati ispitivanja fizičko-hemijskih karakteristika podzemnih voda na teritoriji opštine Srebrenica u cilju utvrđivanja minimalnog broja merodavnih vrednosti za ocenu saglasnosti pojednih elemenata kvaliteta voda sa MDK (maksimalno dozvoljenom koncentracijom) u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode [1]. Uzorkovanje podzemnih voda izvršeno je od strane Instituta za vode iz Bijeljine, u periodu od 18.juna do 19.jula 2010.godine. Rezultati fizičko-hemijskih analiza pokazuju da od ukupno 4320 analiziranih parametara, 119 (2.75%) parametra ne zadovoljava kriterijume date pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: kvalitet, fizičko-hemijski parametri, MDK, Srebrenica
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Nogić and T. Laketić}, 
  title   = {Fizičko-hemijski aspekt kontrole kvaliteta izvorišta na teritoriji opštine Srebrenica},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {164-170}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Maja Nogić
A1 Tamara Laketić
T1 Fizičko-hemijski aspekt kontrole kvaliteta izvorišta na teritoriji opštine Srebrenica
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Nogić and T. Laketić, Fizičko-hemijski aspekt kontrole kvaliteta izvorišta na teritoriji opštine Srebrenica, Univerzitet Sinergija, 2012