Energetska efikasnost u primeni virtualnog datacentra i upotreba ekoloških računara u edukativnim ustanovama

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 145-150

Apstrakt:
Sa povećanjem broja aplikativnih servera, velikih skladišta podataka i drugih uređaja, u modernim datacentrima sve ćešće se postavlja pitanje energetske efikasnosti. Porast broja čipova i upotreba sve većeg broja servera, za posledicu su imale da IT oprema troši veće količine električne energije nego ikad. Nova oprema zahteva nova ulaganja u sisteme za rashlađivanje i omogućavanje bez prekidanog snabdevanja električnom energijom. Kroz rad su analizirane i upoređene potrošnje električne energije klasičnog datacentra pri korišćenju većeg broja fizičkih servera, nasuprot istom broju virtuelnih servera. Prikazane su vrednosti dobijene poređenjem kumulativne potrošnje i opterećenja naponske jedinice pri normalnom režimu rada i pri punim opterećenjem klijentskih zahteva. Autori su kroz rad takođe predstavili koncept zelenih učionica male potrošnje.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: energetska efikasnost, potrošnja električne energije, troškovi datacentra

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {D. Stamenković, M. Šarac, S. Adamović and D. Radovanović}, 
  title   = {Energetska efikasnost u primeni virtualnog datacentra i upotreba ekoloških računara u edukativnim ustanovama},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {145-150}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Dušan Stamenković
A1 Marko Šarac
A1 Saša Adamović
A1 Dalibor Radovanović
T1 Energetska efikasnost u primeni virtualnog datacentra i upotreba ekoloških računara u edukativnim ustanovama
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
D. Stamenković, M. Šarac, S. Adamović and D. Radovanović, Energetska efikasnost u primeni virtualnog datacentra i upotreba ekoloških računara u edukativnim ustanovama, Univerzitet Sinergija, 2012