Testiranje na proboj u funkciji proaktivne forenzike i zaštite informacija

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 139-144

Apstrakt:
U radu je opisano otkrivanje ranjivosti, analizom funkcija, strukture i operacija u elektronskom uređaju, softveru ili informacionog sistemu. U zavisnosti od vrste i klasifikacije otkrivene ranjivosti, koriste se posebne strategije koje omogućavaju izvršenje proizvoljnog koda ili naredbe na ciljni sistem. Jedan od najnaprednijih i najkorišćenijih exploit alata, za testiranje ranjivosti sistema, je Metasploit Framework, čije su mogućnosti i funkcionalnosti za proaktivnu forenziku i zaštitu informacija detaljnije opisane u radu.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: testiranje na proboj, ranjivost, exploit, metasploilt framework, proaktivna forenzika, proaktivna zaštita
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {G. Grubor and A. Pešić}, 
  title   = {Testiranje na proboj u funkciji proaktivne forenzike i zaštite informacija},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {139-144}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Gojko Grubor
A1 Aleksandra Pešić
T1 Testiranje na proboj u funkciji proaktivne forenzike i zaštite informacija
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
G. Grubor and A. Pešić, Testiranje na proboj u funkciji proaktivne forenzike i zaštite informacija, Univerzitet Sinergija, 2012