Prirodni rashladni fluidi

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 101-116

Apstrakt:
Povećanje broja stanovnika na zemlji, a pre svega intenzivna industrijalizacija i tehnološki napredak u prošlom i ovom veku doveli su do znatnih promena u prirodi. Velike promene u prirodi prouzrokuju klimatske promene, koje su direktna posledica povećane potrošnje energije i upotrebe sintetičkih rashladnih fluida (freona) koji utiču na oštećenje ozonskog omotača i globalno zagrevanje. Zbog zabrinjavajućih podataka o klimatskim promenama, ovaj rad je pokušaj povećanja svesti o očuvanju životne sredine u zemlji sa ekonomijom u tranziciji. Cilj rada je da se predstave rešenja za supstituciju freona.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: prirodan rashladni fluid, ugljen dioksid, kaskadni rashladni sistem
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {}, 
  title   = {Prirodni rashladni fluidi},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {101-116}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Željka Vuković
A1 Dušan Regodić
T1 Prirodni rashladni fluidi
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
. Vuković and D. Regodić, Prirodni rashladni fluidi, Univerzitet Sinergija, 2012