Održivi razvoj i ekologija

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 11-21

Apstrakt:
Članak se u prvom delu bavi teorijom i sadržinom pojma održivog razvoja kao i njegovom povezanošću sa ostalim sistemima. Održivi razvoj je multidisciplinarne prirode, koncept koji uključuje ekonomiju, ekologiju, etiku, sociologiju, pravo i politiku i povezuje blagostanje sadašnjih i budućih generacija sa kapacitetima i ograničenjima bio sfere, na način da život učini održivim. U drugom delu dat je pregled aktivnosti i rezultata rada institucija, pre svega pod okriljem Ujedinjenih nacija, u nastojanju da se problemu održivog razvoja pristupi sveobuhvatno i obavezujuće. Dalje, dat je prikaz odnosa između razvoja i troškova zaštite životne sredine na primeru EU. Na kraju rada je ukazano na perspektive održivog razvoja.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: održivost, razvoj, ekologija, ekonomija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Unković and N. Kordić}, 
  title   = {Održivi razvoj i ekologija},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {11-21}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milorad Unković
A1 Ninela Kordić
T1 Održivi razvoj i ekologija
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Unković and N. Kordić, Održivi razvoj i ekologija, Univerzitet Sinergija, 2012