Iskustva u korišćenju standarda u sistemima za testiranje putem računara

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - VIII naučni skup

Stranice: 79-86

Apstrakt:
Sistemi za elektronsko testiranje opšte namene predstavljaju efikasno i ekonomično sredstvo za proveru znanja studenata. Rezultati dobijeni ovim sistemima osim informacije o nivou znanja koje su studenti usvojili pružaju i informacije neophodne za unapređivanje nastavnih materijala i procesa. Sa ciljem dobijanja objektivnih rezultata i mogućnosti kolaborativnog rada nastavnika razvijeno je više standarda za elektronsko testiranje. U ovom radu su analizirani popularni standardi za elektronsko testiranje i dati je primer njihovog korišćenja u samostalno razvijenom sistemu za elektronsko testiranje opšte namene.

ISBN: 978-99955-26-21-4
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {G. Šimić, M. Veinović and A. Jevremović}, 
  title   = {Iskustva u korišćenju standarda u sistemima za testiranje putem računara},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2011,
  pages   = {79-86}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Goran Šimić
A1 Mladen Veinović
A1 Aleksandar Jevremović
T1 Iskustva u korišćenju standarda u sistemima za testiranje putem računara
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2011
Unapred formatirani prikaz citata
G. Šimić, M. Veinović and A. Jevremović, Iskustva u korišćenju standarda u sistemima za testiranje putem računara, Univerzitet Sinergija, 2011