Marginalije povodom definisanja pojma korisnika i pojma javnosti u sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - VIII naučni skup

Stranice: 222-234

Apstrakt:
U odsustvu publike kao javnosti u najširem smislu reči, ne može se govoriti o iskorišćavanju predmeta zaštite autorskog i srodnih prava. Postojanje publike kao javnosti jeste uslov ostvarivanja autorskog i srodnih prava, a jer imaoci ovih prava stvaraju nematerijalna dela upravo zato da bi komunicirali sa javnošću. Korisnici predmeta zaštite autorskog i srodnih prava su subjekti/privredni subjekti koji korišćenjem ovih prava stiču ekonomske prihode i u tom smislu su istovremeno i obveznici naknade za korišćenje predmeta zaštite koju organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava sakupljaju u vidu ugovorene naknade od ovlašćenih korisnika ili u vidu naknade štete od neovlašćenih korisnika.

ISBN: 978-99955-26-21-4
Ključne reči: predmet zaštite autorskog i srodnih prava, iskorišćavanje predmeta zaštite autorskog i srodnih prava, korisnik predmeta zaštite autorskog i srodnih prava, publika – javnost u najširem smislu, imaoci autorskog i srodnih prava, organizacije za kolektivno os
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Dabetić Trogrlić}, 
  title   = {Marginalije povodom definisanja pojma korisnika i pojma javnosti u sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2011,
  pages   = {222-234}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vesna Dabetić Trogrlić
T1 Marginalije povodom definisanja pojma korisnika i pojma javnosti u sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2011
Unapred formatirani prikaz citata
V. Dabetić Trogrlić, Marginalije povodom definisanja pojma korisnika i pojma javnosti u sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, Univerzitet Sinergija, 2011