Evropske integracije i državni suverenitet: Ideja, teorija i savremena praksa

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - VIII naučni skup

Stranice: 146-155

Apstrakt:
U ovom radu pokušaćemo da objasnimo vezu između Evropskog integracijskog procesa i suvereniteta savremenih država. Prikazaćemo istorijsku liniju takozvanih Evropskih ideja, a posebno, vezu između slobode, demokratije i suvereniteta u vezi Evropske unije. Evropska zajednica za ugalj i čelik i svojevremeno Evropska ekonomska zajednica kao i Evropska unija danas napravili su veliku promjenu u konceptu suvereniteta i takođe su prouzrokovale važno pitanje: Postoji li suverena država u EU danas.

ISBN: 978-99955-26-21-4
Ključne reči: suverenitet, moderna država, Evropske ideje, Evropska unija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Miljević and V. Džamić}, 
  title   = {Evropske integracije i državni suverenitet: Ideja, teorija i savremena praksa},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2011,
  pages   = {146-155}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milan Miljević
A1 Vladimir Džamić
T1 Evropske integracije i državni suverenitet: Ideja, teorija i savremena praksa
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2011
Unapred formatirani prikaz citata
M. Miljević and V. Džamić, Evropske integracije i državni suverenitet: Ideja, teorija i savremena praksa, Univerzitet Sinergija, 2011