Komparativna analiza sistema za učenje na daljinu

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - VIII naučni skup

Stranice: 139-143

Apstrakt:
Komunikacione tehnologije imaju važnu ulogu u obrazovanju na daljinu, a njihove prednosti i ograničenja utiču na način predstavljanja informacija, interakciju sa korisnicima i proveru usvojenih znanja. Pri uvođenju komunikacionih tehnologija u obrazovanje potrebno je: uvažiti individualne razlike, dozvoliti sposobnijim i studentima sa većim predznanjem da brže napreduju i znati da mašina može dobro obaviti zadatak, samo ako je u nju uložen dobar program. Ovaj rad ima za cilj upoređivanje dva sistema za učenje na daljinu, Atlas i Moodle.

ISBN: 978-99955-26-21-4
Ključne reči: Učenje na daljinu, Moodle platforma, Atlas platforma
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {N. Stanić and J. Gavrilović}, 
  title   = {Komparativna analiza sistema za učenje na daljinu},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2011,
  pages   = {139-143}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nenad Stanić
A1 Jelena Gavrilović
T1 Komparativna analiza sistema za učenje na daljinu
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2011
Unapred formatirani prikaz citata
N. Stanić and J. Gavrilović, Komparativna analiza sistema za učenje na daljinu, Univerzitet Sinergija, 2011