Rizik nepouzdane interne i eksterne baze podataka u osiguranju

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - VIII naučni skup

Stranice: 129-138

Apstrakt:
U radu se analizira rizik nepouzdane interne i eksterne baze podataka, odnosno upravljanja neadekvatnim podacima, koji predstavlja jedan od operativnih rizika u delatnosti osiguranja, kao i značaj pouzdanog integralnog informacionog sistema za postojanje tačnih podataka i informacija u poslovanju osiguravajućih kompanija, odnosno svođenje pomenutog rizika na najniži mogući nivo. Posledice upravljanja neadekvatnim podacima mogu biti velike u smislu: 1) prezentovanja netačnih podataka o statističkim obeležjima eksternim i internim korisnicima u osiguranju; 2) korišćenja neadekvatnih podataka prilikom izračunavanja elemenata za određivanje premije osiguranja, odnosno premijskih stopa u osiguranju; 3) što može dovesti neminovno do pogrešnih odluka prilikom odlučivanja na svim nivoima upravljanja.

ISBN: 978-99955-26-21-4
Ključne reči: rizik, upravljanje rizikom, adekvatni podaci u osiguranju, integralni informacioni sistem
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {E. Milenković and M. Šekarić}, 
  title   = {Rizik nepouzdane interne i eksterne baze podataka u osiguranju},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2011,
  pages   = {129-138}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Evica Milenković
A1 Mirjana Šekarić
T1 Rizik nepouzdane interne i eksterne baze podataka u osiguranju
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2011
Unapred formatirani prikaz citata
E. Milenković and M. Šekarić, Rizik nepouzdane interne i eksterne baze podataka u osiguranju, Univerzitet Sinergija, 2011