Video konferencijski sistemi i njihova primena u obrazovnom sistemu

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - VIII naučni skup

Stranice: 122-128

Apstrakt:
U radu su opisana hardverska i softerska rešenja koja se koriste u video konferensingu, njihov nastanak i istorija, zatim, kako je počela primena. Istaknuto je iskustvo u radu sa Polikom sistemom HDX 8000. Opisani su protokoli i kodeci pomoću kojih rade ovi sistemi. Integracija video konferencijskih sistema u edukativne svrhe i sama integracija na Univerzitetu Singidunum.

ISBN: 978-99955-26-21-4
Ključne reči: Video konferencijski sistemi, učenje na daljinu
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Mihailović, M. Šarac, S. Adamović and D. Radovanović}, 
  title   = {Video konferencijski sistemi i njihova primena u obrazovnom sistemu},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2011,
  pages   = {122-128}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vanja Mihailović
A1 Marko Šarac
A1 Saša Adamović
A1 Dalibor Radovanović
T1 Video konferencijski sistemi i njihova primena u obrazovnom sistemu
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2011
Unapred formatirani prikaz citata
V. Mihailović, M. Šarac, S. Adamović and D. Radovanović, Video konferencijski sistemi i njihova primena u obrazovnom sistemu, Univerzitet Sinergija, 2011