Mesto i uloga potrošača u savremenoj maloprodaji

Autori: Jelena McIntyre

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 565-573

Apstrakt:
Finalni potrošači predstavljaju ključnu kariku građenja lanca vrednosti u maloprodaji. Od praćenja njihovih specifičnih potreba i zahteva, zavisi poslovni uspeh maloprodajnih preduzeća. Svi potrošači očekuju da se maloprodavci brinu o njihovim potrebama i zahtevima, da ih kvalitetno opslužuju, da unapređuju svoju ponudu, pa čak i anticipiraju njihove buduće potrebe. Potrošači žele da budu prepoznati i individualno opsluženi od strane svojih maloprodavaca. Tako poslovni odnosi između maloprodavaca i potrošača, po svojoj zakonitosti, treba da prevazilaze odnose razmene, razvijajući se u partnerske odnose, u kojima potrošači imaju važno mesto, individualni tretman i krajnje aktivnu ulogu.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {J. McIntyre}, 
  title   = {Mesto i uloga potrošača u savremenoj maloprodaji},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {565-573}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Jelena McIntyre
T1 Mesto i uloga potrošača u savremenoj maloprodaji
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
J. McIntyre, Mesto i uloga potrošača u savremenoj maloprodaji, Univerzitet Sinergija, 2010