Značaj emocionalne sigurnosti u poslu za menadžment

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 307-313

Apstrakt:
Upravljanje ljudskim resursima je značajan deo upravljanja organizacijom. Ispitivanje dimenzija ličnosti je jedan od načina na koji možemo upoznati odnos zaposlenog prema njegovom radnom mestu. U ovom radu smo se osvrnuli na emocionalnu sigurnost u poslu kao meru koja govori o odnosu zaposlenog prema njegovim kompetencijama koje ga kvalifikuju za uspešno obavljanje posla na datom radnom mestu. Sproveli smo istraživanje emocionalne sigurnosti u poslu kod zaposlenih u dve državne organizacije. Pokazalo se da je mera emocionalne sigurnosti u poslu dobar prediktor uspešnosti u poslu, zadovoljstva poslom, te spremnosti za ulaganje napora radi ostvarenja postavljenih ciljeva. Ovu osobinu prati dobro raspoloženje kod zaposlenih i spremnost za savladavanje kritičnih situacija. Procenom emocionalne sigurnosti u poslu menadžment može da izvuče korisne zaključke koji govore o potencijalnoj snazi ljudskih resursa za ostvarenje ciljeva i prevazilaženje prepreka.
Ključne reči: emocionalna sigurnost u poslu, uspeh u poslu, motiv postignuća, menadžment ljudskih resursa
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {L. Babić and B. Kordić}, 
  title   = {Značaj emocionalne sigurnosti u poslu za menadžment},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {307-313}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Lepa Babić
A1 Boris Kordić
T1 Značaj emocionalne sigurnosti u poslu za menadžment
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
L. Babić and B. Kordić, Značaj emocionalne sigurnosti u poslu za menadžment, Univerzitet Sinergija, 2010