Strategijska promena: Kako operacionalizovati strategiju u organizacioni život?

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 23-33

Apstrakt:
Danas je opšte prihvaćen stav da je lakše formulisati, nego implementirati strategiju u svakodnevni život organizacije. Istraživanja ukazuju da organizacije koje koriste formalne strategijske menadžment sisteme, zasnovane na korišćenju koncepta Balanced Scorecard-a, u formulisanju, a posebno kod sprovođenja strategije u operativne akcije, pokazuju superiorne performanse u odnosu na konkurente. Norton i Kaplan s pravom uočavaju da u novom društvu, društvu znanja, nije dovoljno meriti organizacione performanse samo sa finansijskim merama, već je neophodno uključiti i nefinansijske mere iz perspektiva: potrošača (klijenata), internih procesa i inovacija i učenja. U kasnijim fazama inovacije koncepta BSC, autori razvijaju BSC kao poseban menadžment strategijski sistem, a zatim putem strateških mapa i kaskadnog sistema povezivanja i implementiranja strategije na različitim organizacionaim nivoima, stvaraju najsofisticiraniji menadžment sistem, komunikaciono sredstvo i metodologiju za povezivanje dugog roka (vizije i strategije) sa kratkim rokom (akcijama) na implementiranju strategije.
Ključne reči: strategija, implementacija, strategijska promena, Balanced Scorecard
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {B. Mašić and M. Stanišić}, 
  title   = {Strategijska promena: Kako operacionalizovati strategiju u organizacioni život?},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {23-33}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Branislav Mašić
A1 Milovan Stanišić
T1 Strategijska promena: Kako operacionalizovati strategiju u organizacioni život?
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
B. Mašić and M. Stanišić, Strategijska promena: Kako operacionalizovati strategiju u organizacioni život?, Univerzitet Sinergija, 2010