Svetska trgovina u privrednoj krizi

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 15-22

Apstrakt:
Trgovina izmedju zemalja, od njenog nastanka, utiče na ukupan privredni život svake zemlje : na stopu privrednog rasta, privredni razvoj, cene, zaposlenost, stanje platnog bilansa, U ovom članku analizira se robna struktura svetske trgovine, regionalna struktura svetske trgovine, najznačajnije zemlje u svetskoj trgovini i ponašanje svetske trgovine u najnovijoj privrednoj krizi, koja je neočekivano i sa najvećim intenzitetom posle velike Ekonomske krize 2009/20012. godine zahvatila celu svetsku privredu.
Ključne reči: svetska trgovina, proizvodi, usluge, zemlje, rast, kriza, cene, zaposlenost, platni bilans.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Unković}, 
  title   = {Svetska trgovina u privrednoj krizi},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {15-22}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milorad Unković
T1 Svetska trgovina u privrednoj krizi
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
M. Unković, Svetska trgovina u privrednoj krizi, Univerzitet Sinergija, 2010