Strategija segmentacije u visokom obrazovanju

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - V naučni skup

Apstrakt:
Marketing u visokom obrazovanju, prema jednom broju autora smatra se relativno novim konceptom s obzirom na to, da nekoliko decenija nije prihvaćen od mnogih društvenih organizacija i institucija. Za američke analitičare on ima dugu istoriju. Prema podacima, američki koledži i univerziteti su još sredinom prošlog veka koristili oglašavanje, publicitet, lobiranje, prikupljanje fondova i druge načine privlačenja studenata. Danas, marketing dobija novu, proširenu dimenziju, nove zadatke (privlačenje izvora finansiranja, izgradnju imidža institucije, prepoznatljivost i dr.). Sigurno je da su znanja iz ove oblasti i primena marketinga u uslužnom sektoru izazovi za strateške operacije i vizije mnogih visokoobrazovnih institucija, posebno u zemljama u razvoju.
Ključne reči: marketing strategija, strategija segmentacija, visoko obrazovanje, marketing usluga
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {R. Živković and J. Gajić}, 
  title   = {Strategija segmentacije u visokom obrazovanju},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Radmila Živković
A1 Jelena Gajić
T1 Strategija segmentacije u visokom obrazovanju
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
R. Živković and J. Gajić, Strategija segmentacije u visokom obrazovanju, Univerzitet Sinergija, 2010