Integrisane marketing komunikacije

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2009

Oblast: Sinergija - IV naučni skup

Stranice: 55-58

Apstrakt:
Savremeni marketing podrazumeva više od samog razvoja dobrog proizvoda, određivanje privlačne cene za njega i obezbeđenje dostupnosti ciljnim kupcima. Preduzeće istovremeno treba da komunicira s postojećim i potencijalnim stejkholderima i javnošću. U većini slučajeva, nije pitanje da li komunicirati, već šta reći, kako i kada komunicirati, kome se obratiti i koliko često. Da bi se efektivno targetiralo i uticalo na ciljno tržište, holistički marketing menadžeri kreativno primenjuju raznovrsne oblike komunikacija.
Ključne reči: Integrisane marketing komunikacije (IMK), potrošači, komunikativne strategije
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {R. Živković and J. Gajić}, 
  title   = {Integrisane marketing komunikacije},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2009},
  year    = 2009,
  pages   = {55-58}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Radmila Živković
A1 Jelena Gajić
T1 Integrisane marketing komunikacije
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2009
Unapred formatirani prikaz citata
R. Živković and J. Gajić, Integrisane marketing komunikacije, Univerzitet Sinergija, 2009