Samopouzdanje i stavovi zaposlenih prema edukaciji

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2009

Oblast: Sinergija - IV naučni skup

Stranice: 169-175

Apstrakt:
Planiranje edukacije zaposlenih je značajan deo upravljanja ljudskim resursima. Stoga je važno da se edukacija sprovodi kvalitetno, imajući u vidu da je u središtu obrazovnog procesa ličnost zaposlenog. Ona, takođe, mora da se sprovodi kontinuirano, u skladu sa postavljenim ciljevima Evropske unije kao „društva znanja“. Sproveli smo istraživanje u kojem smo ispitali stavove zaposlenih prema dodatnoj edukaciji u dve organizacije u Republici Srpskoj i doveli ih u vezu sa veličinom njihovog samopouzdanja. Pokazalo se da samopouzdani zaposleni žele da učestvuju u edukaciji jer podiže nivo njihove kompetentnosti na poslu, ali da isto tako reaguju padom motivacije i osećajem gubitka kada se edukacija sprovodi nekvalitetno. To je upozorenje menadžmentu ljudskih resursa da loša edukacija ima gore efekte od nikakve edukacije, a da kvalitetna edukacija podiže nivo samopouzdanja kod zaposlenih i, na taj način, daje višestruke pozitivne efekte.
Ključne reči: doživotno obrazovanje, stavovi zaposlenih prema edukaciji, samopouzdanje
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {L. Babić and B. Kordić}, 
  title   = {Samopouzdanje i stavovi zaposlenih prema edukaciji},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2009},
  year    = 2009,
  pages   = {169-175}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Lepa Babić
A1 Boris Kordić
T1 Samopouzdanje i stavovi zaposlenih prema edukaciji
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2009
Unapred formatirani prikaz citata
L. Babić and B. Kordić, Samopouzdanje i stavovi zaposlenih prema edukaciji, Univerzitet Sinergija, 2009