Uticaj virtualizacije na performanse pri zaštiti podataka u bazama bodataka sa kriptografskim algoritmima

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2009

Oblast: Sinergija - IV naučni skup

Stranice: 143-145

Apstrakt:
U ovom radu analiziran je uticaj virtualnog okruženja na performanse pri zaštiti podataka i informacija u bazama podataka sa AES algoritmom. Analiza obuhvata standardna bezbednosna rešenja zasnovana na komercijalno dostupnim kriptografskim algoritmima. Urаđena je komparativna analiza između procesa zaštite realizovanog na virtualnoj platformi i procesa zaštite realizovanog u standardnom fizičkom okruženju. Prednost virtuelnog okruženja je optimalnije raspolaganje i iskorišćenje fizičkih resursa (procesorska snaga, ram, virtualni mrežni adapter), s obzirom na navedene prednosti očekuje se poboljšanje performansi baze podataka. Primenjenim (predočenim) rešenjima podaci su zaštićeni u bazi podataka, kao i podaci koji se nalaze u virtuelnom komunikacionom kanalu između aplikativnog servera i servera baze podataka.
Ključne reči: Virtualizacija, virtualna mašina, analiza performansi, algoritami za šifrovanje, AES, zaštita podataka, mysql, apache, aplikativni server
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {S. Adamović, M. Veinović and M. Šarac}, 
  title   = {Uticaj virtualizacije na performanse pri zaštiti podataka u bazama bodataka sa kriptografskim algoritmima},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2009},
  year    = 2009,
  pages   = {143-145}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Saša Adamović
A1 Mladen Veinović
A1 Marko Šarac
T1 Uticaj virtualizacije na performanse pri zaštiti podataka u bazama bodataka sa kriptografskim algoritmima
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2009
Unapred formatirani prikaz citata
S. Adamović, M. Veinović and M. Šarac, Uticaj virtualizacije na performanse pri zaštiti podataka u bazama bodataka sa kriptografskim algoritmima, Univerzitet Sinergija, 2009