Informacioni sistem integrisane logistike i podrška nabavkama

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2009

Oblast: Sinergija - IV naučni skup

Stranice: 87-93

Apstrakt:
Savremeni svet rada karakteriše inovacijska delatnost, upravljanje promenama i informacione tehnologije. Centralni projektni problem istraživača je kako unaprediti kvalitet i racionalnost procesa proizvodnje kompanija. Jedan od višestruko vrednih alata moderne poslovne organizacije je korisnički-orijentisan informacioni sistem (User-oriented information system). Dobro dizajniran informacioni sistem može unaprediti proizvodnju, smanjiti zalihe, eliminisati aktivnosti koje ne stvaraju dodatnu vrednost, unaprediti servis kupcu, poboljšati odlučivanje organa upravljanja i koordinaciju aktivnosti u organizaciji. Cilj ovog rada je automatsko povezivanje set-modula "Nalozi nabavke" kao osnove podsistema logističke podrške sa ostalim entitetima kako bi se osigurala programska i funkcionalna veza i uklonile sve neuralgične tačke unutar preduzeća.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Stanišić and D. Regodić}, 
  title   = {Informacioni sistem integrisane logistike i podrška nabavkama},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2009},
  year    = 2009,
  pages   = {87-93}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milovan Stanišić
A1 Dušan Regodić
T1 Informacioni sistem integrisane logistike i podrška nabavkama
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2009
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stanišić and D. Regodić, Informacioni sistem integrisane logistike i podrška nabavkama, Univerzitet Sinergija, 2009