Kompjuterski kriminal

Izdanje: Naučno stručno savetovanje Ziteh 2010

Apstrakt:
Najnovije i očekivane promene u tehnologiji koje proizilaze iz konvergencije računarstva i telekomunikacija uopšte zaista oduzimaju dah, a već su imali značajan uticaj na mnoge aspekte života: bankarstvо, berzа, kontrola vazdušnog saobraćaja, telefon, električnа energijа, zdravstvо, socijalnа zaštitа i obrazovanjе su u velikoj meri zavisile i zavise od informacionih tehnologija i telekomunikacija uopšte. Društvo se zaista kreće prema tački u kojoj je moguće potvrditi da sve zavisi od informacionih tehnologija i softvera. Ovaj eksponencijalni rast i povećanje svojih kapaciteta i pristupačnost u kombinaciji sa smanjenjem troškova, donelo je revolucionarne promene u svakom aspektu ljudske civilizacije, uključujući i kriminalne radnje. Povećanje kapaciteta za informacione sisteme ujedno donosi i povećanje ranjivosti i zloupotrebe tih i takvih sistema. Novoj vrsti kriminala, što je bilo počinjenih pomoću računara, ili su na drugi način povezane sa njima, široko je preraslo u visokotehnološki kriminal.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {D. Zornić}, 
  title   = {Kompjuterski kriminal},
  journal = {Naučno stručno savetovanje Ziteh 2010},
  year    = 2010}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Džemail Zornić
T1 Kompjuterski kriminal
AD Naučno stručno savetovanje ZITEH, Beograd, Srbija
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
D. Zornić, Kompjuterski kriminal, Naučno stručno savetovanje ZITEH, 2010