ULOGA ODRŽIVE STOPE RASTA U UPRAVLJANJU KORPORATIVNIM FINANSIJAMA

Izdanje: Međunarodna naučna konferencija FINIZ

DOI: 10.15308/finiz-2015-118-122

Link: https://doi.org/10.15308/finiz-2015-118-122


Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Jović, K. Vićentijević and M. Stanić}, 
 title  = {ULOGA ODRŽIVE STOPE RASTA U UPRAVLJANJU KORPORATIVNIM FINANSIJAMA},
 journal = {Međunarodna naučna konferencija FINIZ},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/finiz-2015-118-122}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Jović
A1 Kosana Vićentijević
A1 Milenko Stanić
T1 ULOGA ODRŽIVE STOPE RASTA U UPRAVLJANJU KORPORATIVNIM FINANSIJAMA
AD International Scientific Conference FINIZ, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/finiz-2015-118-122
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Jović, K. Vićentijević and M. Stanić, ULOGA ODRŽIVE STOPE RASTA U UPRAVLJANJU KORPORATIVNIM FINANSIJAMA, International Scientific Conference FINIZ, 2015, doi:10.15308/finiz-2015-118-122