ULOGA OPSERVATORIJA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURIZMA

Autori: Renata Pindžo

Izdanje: SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference

DOI: 10.15308/sitcon-2015-214-221

Link: https://doi.org/10.15308/sitcon-2015-214-221

Apstrakt:
U cilju jačanja institucionalnih kapaciteta za praćenje, kontrolu i upravljanje informacijama koje bi trebalo da doprinesu unapređenju održivog razvoja turizma u svetu, UNWTO je pokrenuo program Globalnih opservatorija za održivi turizam sa namerom da, pre svega, kreatorima turističkih politika, ali i svim ostalim zainteresovanim stranama iz javnog i privatnog sektora, obezbedi okvir za redovno prikupljanje, praćenje, analizu i razmenu informacija koje se tiču uticaja koje turizam ima na životnu sredinu, ekonomske i socijalne aspekte društva (i obrnuto) na nivou destinacije. U fokusu su podaci koji planerima i menadžerima omogućavaju donošenje adekvatnih i blagovremenih odluka. Logika programa opservatorija za održivi turizam, zasniva se na potrebi formiranja mreža opservatorija kao primarnog nivoa prikupljanja i analize informacija, a dugoročni ciljevi programa obuhvataju praćenje (različitih) promena u definisanom vremenskom intervalu na određenoj destinaciji. Svaka opservatorija trebalo bi da prati i podržava set unapred definisanih indikatora u skladu sa metodologijom UNWTO-a kako bi odgovorili na ključne izazove svake destinacije. Istovremeno, članovi mreže opservatorija prate i istražuju područja u kojima postoje mogućnosti za primenu zajedničkog seta informacija, odnosno, razmene informacija sa drugim destinacijama. Takođe, važno je uspostaviti i mehanizam za transfer primera dobre prakse razvoja održivog turizma sa ciljem poboljšanja nivoa konkurentnosti i održivosti turističkih destinacija, ali i privrednih subjekata koji na njima posluju.
Ključne reči: održivi turizam,opservatorija,mreža,destinacija,turističke politike

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {R. Pindžo}, 
 title  = {ULOGA OPSERVATORIJA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURIZMA},
 journal = {SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/sitcon-2015-214-221}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Renata Pindžo
T1 ULOGA OPSERVATORIJA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURIZMA
AD International Scientific Conference SITCON, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/sitcon-2015-214-221
Unapred formatirani prikaz citata
R. Pindžo, ULOGA OPSERVATORIJA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURIZMA, International Scientific Conference SITCON, 2015, doi:10.15308/sitcon-2015-214-221