RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI

Izdanje: SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference

DOI: 10.15308/sitcon-2015-175-177

Link: https://doi.org/10.15308/sitcon-2015-175-177

Apstrakt:
Tema rada su specifičnosti turističkih usluga iz ugla računovodstvenog obuhvatanja. Cilj rada je ste da se istraživanjem najbolje računovodstvene prakse obuhvatanja turističkih usluga ukaže na značaj pravilnog vrednovanja i evidentiranja turističkih usluga za realnost finansijskog izveštavanja. Specifičnost turističkih usluga utiče i na način obračunavanja poreza na dodatu vrednost. U radu se ispituje i usklađenost poreske regulative Republike Srbije sa relevantnim direktivama Evropske unije u oblasti turističkih usluga.
Ključne reči: turizam,računovodstvo,porez na dodatu vrednost,jedinstvena turistička usluga,direktive eu

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Petrović, Z. Jović and K. Vićentijević}, 
 title  = {RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI},
 journal = {SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/sitcon-2015-175-177}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Petrović
A1 Zoran Jović
A1 Kosana Vićentijević
T1 RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI
AD International Scientific Conference SITCON, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/sitcon-2015-175-177
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Petrović, Z. Jović and K. Vićentijević, RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TURISTIČKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI, International Scientific Conference SITCON, 2015, doi:10.15308/sitcon-2015-175-177