ASPEKTI FISKALNIH OLAKŠICA/PODSTICAJA TURIZMU REPUBLIKE SRBIJE

Izdanje: SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference

DOI: 10.15308/sitcon-2015-161-163

Link: https://doi.org/10.15308/sitcon-2015-161-163

Apstrakt:
Tema ovog rada su fiskalne olakšice/podsticaji turizmu Republike Srbije. Predmet istraživanja je regulativa Republike Srbije koja propisuje fiskalne olakšice/podsticaje. Ispituje se i struktura turističke privrede kako bi se utvrdilo koliko je ona ograničavajući faktor korišćenja aktuelnih fiskalnih olakšica/podsticaja Republike Srbije.
Cilj rada jeste da pokaže da je za razvoj turizma u Republici Srbiji neophodno promeniti postojeće fiskalne olakšice/podsticaje jer oni ne odgovaraju strukturi turističke privrede Republike Srbije.
Ključne reči: turizam,fiskalne olakšice,fiskalni podsticaj

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {K. Vićentijević, Z. Petrović and Z. Jović}, 
 title  = {ASPEKTI FISKALNIH OLAKŠICA/PODSTICAJA TURIZMU REPUBLIKE SRBIJE},
 journal = {SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/sitcon-2015-161-163}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Kosana Vićentijević
A1 Zoran Petrović
A1 Zoran Jović
T1 ASPEKTI FISKALNIH OLAKŠICA/PODSTICAJA TURIZMU REPUBLIKE SRBIJE
AD International Scientific Conference SITCON, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/sitcon-2015-161-163
Unapred formatirani prikaz citata
K. Vićentijević, Z. Petrović and Z. Jović, ASPEKTI FISKALNIH OLAKŠICA/PODSTICAJA TURIZMU REPUBLIKE SRBIJE, International Scientific Conference SITCON, 2015, doi:10.15308/sitcon-2015-161-163