ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI

Izdanje: SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference

DOI: 10.15308/sitcon-2015-122-126

Link: https://doi.org/10.15308/sitcon-2015-122-126

Apstrakt:
Sva profitabilna preduzeća, a među njima i hotelska i ugostiteljska preduzeća, mogu doći u finansijske teškoće pa čak i bankrotstvo ukoliko rastu sporije ili brže nego što je to optimalno. Ocena presporog ili prebrzog rasta hotelskih i ugostiteljskih preduzeća postiže se upoređivanjem sa njihovom održivom stopom rasta. Sama održiva stopa rasta predstavlja maksimalnu stopu rasta koju jedno preduzeće može ostvariti bez dodatnog zaduživanja. Cilj ovog istraživanja jeste da se utvrdi održiva stopa rasta za pojedina hotelska i ugostiteljska preduzeća u Srbiji u 2012. i 2013. godini i da se utvrdi da li postoje razlike između ovog sektora i drugih privrednih sektora u Srbiji po ovom pitanju. Pored toga, istraživanje nastoji da utvrdi i realnu održivu stopu rasta hotelskih i ugostiteljskih preduzeća u Srbiji uzimanjem u obzir aktuelne stope inflacije u posmatranim godinama, kao i da pojasni uzroke neslaganja između nominalnih i realnih održivih stopa rasta. Realne održive stope rasta analiziranih hotelskih i ugostiteljskih preduzeća u Srbiji služe kao orijentir u donošenju zaključka o razvojnom potencijalu ovih preduzeća i oslonac u pronalaženju adekvatnih internih i eksternih podsticaja za dalji potencijalni rast ovih preduzeća.
Ključne reči: održiva stopa rasta,hotelska i ugostiteljska preduzeća,dividendna politika

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Jović, K. Vićentijević and Z. Petrović}, 
 title  = {ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI},
 journal = {SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/sitcon-2015-122-126}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Jović
A1 Kosana Vićentijević
A1 Zoran Petrović
T1 ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI
AD International Scientific Conference SITCON, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/sitcon-2015-122-126
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Jović, K. Vićentijević and Z. Petrović, ODRŽIVA STOPA RASTA HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI, International Scientific Conference SITCON, 2015, doi:10.15308/sitcon-2015-122-126