DIGITALIZACIJA PROMOCIJE BANJA SRBIJE - NA PRIMERIMA VRNJAČKE BANJE I SOKOBANJE

Izdanje: SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference

DOI: 10.15308/sitcon-2015-65-70

Link: https://doi.org/10.15308/sitcon-2015-65-70

Apstrakt:
Primena savremene tehnologije u promociji banjskih turističkih destinacija uslovila je promene kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Kreatorima marketing aktivnosti određene destinacije pružila je niz mogućnosti za uspostavljanje brzog, ekonomski isplativog, informativnijeg, geografski pokrivenijeg kontakta sa potencijalnim posetiocima. Sa druge strane, savremenim turistima koji imaju sofisticiranije želje i preferencije omogućila je detaljnu vizuelizaciju i upoznavanje sa destinacijom i pre odlaska u istu, kao i postavljanje fotografija, video zapisa i komentara o posećenoj banji. Ovaj rad izučava veb sajtove i društvene medije koje destinacijski menadžment može iskoristiti za potrebe promocije i postizanje vidljivosti ne samo na domaćem, već i na međunarodnom tržištu. Cilj rada je da se putem analize strukture veb sajtova, foruma, blogova, vlogova, Facebook-a , Pinteresta, Instagrama, Twitter-a Vrnjačke i Sokobanje, kao dve najposećenije banjske destinacije Srbije, ustanovi stepen digitalizacije promocije i predlože smernice za dalju upotrebu online promotivnih tehnika u Vrnjačkoj Banji i Sokobanji.
Ključne reči: digitalizacija promocije,društvene mreže,banje srbije,vrnjačka banja,sokobanja

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Jovanović and M. Jovanović Tončev}, 
 title  = {DIGITALIZACIJA PROMOCIJE BANJA SRBIJE - NA PRIMERIMA VRNJAČKE BANJE I SOKOBANJE},
 journal = {SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/sitcon-2015-65-70}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Verka Jovanović
A1 Melita Jovanović Tončev
T1 DIGITALIZACIJA PROMOCIJE BANJA SRBIJE - NA PRIMERIMA VRNJAČKE BANJE I SOKOBANJE
AD International Scientific Conference SITCON, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/sitcon-2015-65-70
Unapred formatirani prikaz citata
V. Jovanović and M. Jovanović Tončev, DIGITALIZACIJA PROMOCIJE BANJA SRBIJE - NA PRIMERIMA VRNJAČKE BANJE I SOKOBANJE, International Scientific Conference SITCON, 2015, doi:10.15308/sitcon-2015-65-70