POZITIVNI EFEKTI PROCESA GLOBALIZACIJE NA TURIZAM

Izdanje: SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference

DOI: 10.15308/sitcon-2015-43-46

Link: https://doi.org/10.15308/sitcon-2015-43-46

Apstrakt:
U radu autori analiziraju pozitivne uticaje globalizacije kao sveobuhvatnog društvenog procesa na turizam kao privrednu granu. Posebno su naglašeni nivoi globalizacije u turizmu, kao i ključne sociokulturne, ekonomske, tehnološke i društveno-političke karakteristike globalizacije u turizmu. Autori u svom istraživanju ukazuju na pozitivnu korelaciju između pojedinih dimenzija globalizacije sa povećanim migratornim kretanjima stanovništva u svrhu turizma. Takođe, analizira se značaj slobode kretanja ljudi u kontekstu evropskih integracija , kao i uticaja koje povećano kretanje turista ima na BDP države.
Ključne reči: nivoi globalizacije,slobodno kretanje ljudi,ekonomska globalizacija,evropske integracije,turizam

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Brdar, V. Džamić, T. Radojević, J. Đorđević Boljanović and G. Dobrijević}, 
 title  = {POZITIVNI EFEKTI PROCESA GLOBALIZACIJE NA TURIZAM},
 journal = {SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/sitcon-2015-43-46}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ivana Brdar
A1 Vladimir Džamić
A1 Tijana Radojević
A1 Jelena Đorđević Boljanović
A1 Gordana Dobrijević
T1 POZITIVNI EFEKTI PROCESA GLOBALIZACIJE NA TURIZAM
AD International Scientific Conference SITCON, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/sitcon-2015-43-46
Unapred formatirani prikaz citata
I. Brdar, V. Džamić, T. Radojević, J. Đorđević Boljanović and G. Dobrijević, POZITIVNI EFEKTI PROCESA GLOBALIZACIJE NA TURIZAM, International Scientific Conference SITCON, 2015, doi:10.15308/sitcon-2015-43-46