PODRŠKA RAZVOJU TURIZMA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI SRBIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE

Izdanje: SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference

DOI: 10.15308/sitcon-2015-1-8

Link: https://doi.org/10.15308/sitcon-2015-1-8

Apstrakt:
Zahvaljujući prirodnim, geografskim, kulturno-istorijskim, klimatskim i drugim pogodnostima, Srbija ima veoma povoljne uslove za razvoj onih vidova turizma koji će u budućnosti opredeljivati pravce kretanja u međunarodnim relacijama i koji nude mogućnost za zadovoljavanje raznovrsnih potreba i zahteva savremenih turista. Uz to i dostignuti obim smeštajnih i drugih kapaciteta i ostale turističke infrastrukture daju dobru osnovu za značajnije valorizovanje tih resursa i za adekvatnije uključivanje naše zemlje u međunarodne turističke tokove, uključujući i brži razvoj domaćeg turizma. U radu je prikazano da turizam u Srbiji, po svim bitnim pokazateljima (devizna potrošnja, ostvareni turistički promet, zaposlenost, učešće u BDP-u, izvozu roba i usluga, investicijama i sl.), znatno zaostaje u odnosu na resursne i tržišne mogućnosti njegovog razvoja, što neminovno nameće potrebu za aktivnijom ulogom države u preduzimanju podsticajnih mera, kako bi njegova multiplikativna komponenta inicirala sveukupni privredni razvoj Srbije. Imajući to u vidu, osnovni cilj ovog rada jeste da ukaže na ključne aktivnosti države i drugih subjekata nadležnih za kreiranje i sprovođenje turističke politike koja će dovesti do valorizacije resursa kojima Srbija raspolaže.
Ključne reči: turizam,strategija,razvoj,resursi,podsticaji

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Čerović, D. Barjaktarović and M. Knežević}, 
 title  = {PODRŠKA RAZVOJU TURIZMA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI SRBIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE},
 journal = {SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/sitcon-2015-1-8}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Slobodan Čerović
A1 Dragoljub Barjaktarović
A1 Miroslav Knežević
T1 PODRŠKA RAZVOJU TURIZMA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI SRBIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE
AD International Scientific Conference SITCON, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/sitcon-2015-1-8
Unapred formatirani prikaz citata
S. Čerović, D. Barjaktarović and M. Knežević, PODRŠKA RAZVOJU TURIZMA KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI SRBIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE, International Scientific Conference SITCON, 2015, doi:10.15308/sitcon-2015-1-8