Određivanje drugog nivoa revizorskih firmi u Republici Srbiji: U potrazi za “Malom četvorkom”

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-777

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-777

Apstrakt:
U ovom radu, pokušaćemo da odredimo drugi nivo revizorskih firmi u Republici Srbiji. Kako bi ostvarili cilj rada, analizirali smo 10.555 finansijskih izveštaja pravnih lica koja posluju u Srbiji, a koji su pripremljeni za period od 2010. do 2012. godine. Od navedenog broja, eksternu reviziju 1.101 izveštaja uradila je Velika četvorka, dok je reviziju druge grupe izveštaja uradilo preostalih 38 revizorskih firmi. Radi definisanja algoritma klasifikacije, kao nezavisnu varijablu upotrebili smo izračunate finansijske pokazatelje, dok smo za zavisna varijablu odredili tip revizorskog mišljenja koji je izdat od strane Velike četvorke. Primenom metode Drveta odlučivanja, dobili smo pravila razvrstavanja, koje smo kasnije primenili na uzorku privrednih društava za čiju reviziju su bili zadužene preostale revizorske firme. Na osnovu poklapanja sa kriterijumima Velike četvorke (za koju važi da poseduje visok nivo kvaliteta izvršene revizije), od uzorkovanih revizorskih firmi predložili smo “Malu četvorku” u Republici Srbiji. Pored pomenutog, rezultati istraživanja pokazuju da Velika četvorka i preostale revizorske firme, posvećuju drugačiji nivo pažnje određenim finansijskim pokazateljima. Mogući razlozi za prethodno razmotreni su u ovom radu. Na kraju, predložili smo u kom pravcu bi mogla da se kreću buduća istraživanja na ovu temu.
Ključne reči: drvo odlučivanja, finansijski izveštaji, revizorsko mišljenje.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Stanišić, V. Mizdraković, T. Radojević and N. Stanić}, 
 title  = {Određivanje drugog nivoa revizorskih firmi u Republici Srbiji: U potrazi za “Malom četvorkom”},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-777}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nemanja Stanišić
A1 Vule Mizdraković
A1 Tijana Radojević
A1 Nenad Stanić
T1 Određivanje drugog nivoa revizorskih firmi u Republici Srbiji: U potrazi za “Malom četvorkom”
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-777
Unapred formatirani prikaz citata
N. Stanišić, V. Mizdraković, T. Radojević and N. Stanić, Određivanje drugog nivoa revizorskih firmi u Republici Srbiji: U potrazi za “Malom četvorkom”, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-777