Primena metode ostvarene vrednosti u praćenju manjih građevinskih projekata

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-776

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-776

Apstrakt:
Primena metode ostvarene vrednosti u Srbiji značajno zaostaje za drugim razvijenijim privredama, nezavisno od toga što se ona pokazala kao veoma upotrebljiv i prilagodljiv alat za predviđanje ukupnih troškova i vremena realizacije građevinskih projekata. Ovaj rad trebalo bi da doprinese široj primeni metode upravljanja ostvarenom vrednošću (EVM), kao veoma praktičnoj metrici koja se može koristi za praćenje manjih građevinskih projekata. Pregled literature otkriva kako se metoda razvila kao osnovno sredstvo za praćenje građevinskih projekata i upućuje na specifične probleme vezane za njenu primenu. Kako bi se omogućilo praktičarima da shvate sve pogodnosti EVM za efikasno praćenje učinka na manjim građevinskim projektima, upotrebljivost metodologije prikazana je u vidu studije slučaja.
Ključne reči: ostvarena vrednost, upravljanje projektima, građevinarstvo.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {R. Avlijaš, G. Avlijaš and M. Heleta}, 
 title  = {Primena metode ostvarene vrednosti u praćenju manjih građevinskih projekata},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-776}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Radoslav Avlijaš
A1 Goran Avlijaš
A1 Milenko Heleta
T1 Primena metode ostvarene vrednosti u praćenju manjih građevinskih projekata
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-776
Unapred formatirani prikaz citata
R. Avlijaš, G. Avlijaš and M. Heleta, Primena metode ostvarene vrednosti u praćenju manjih građevinskih projekata, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-776