Učenje engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji: meode, saveti i primeri

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-768-770

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-768-770

Apstrakt:
U doba globalizacije poznavanje engleskog jezika predstavlja jedan od glavnih preduslova za razvoj ljudskih resursa, a napredni nivo znanja engleskog jezika struke smatra se neophodnom veštinom mladog visoko-obrazovanog čoveka u modernom poslovnom svetu. Savremena istraživanja pokazuju da se poznavanje engleskog jezika struke postavlja danas kao imperativ profesionalnog opstanka, kako pojedinca tako i samog društva. Akademska zajednica, koja obrazuje stručni kadar, ima veliku odgovornost u obezbeđivanju uslova za sticanje najnovijih znanja kako iz oblasti modernih tehnologija, tako i iz oblasti stranog jezika stuke, kao dveju suštinski neizostavnih oblasti za razvoj privrede i industrije jedne zemlje. Ovaj rad pruža konkretan uvid u razvoj i trenutno stanje nastave engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji, uz metode, koncepte i savete koji se mogu primenjivati u nastavi engleskog jezika u funkciji struke. Analizom metoda i praktičnih iskustava opisanih u radu, dolazi se do zaključka da kod učenja stranog jezika struke, naglasak treba da bude na raznovrsnosti metoda, na stalnom izlaganju jeziku, kao i na čestom korišćenju autentičnih materijala, zadatka i aktivnosti koje simulišu situacije u kojima će se naći budući stručni kadrovi.
Ključne reči: engleski jezik struke, stručni kadar, znanje, nastavni proces, metode.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {T. Stefanović, V. Vukčević, A. Kažanegra-Veličković and V. Jokanović}, 
 title  = {Učenje engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji: meode, saveti i primeri},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-768-770}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Tamara Stefanović
A1 Vanja Vukčević
A1 Ana Kažanegra-Veličković
A1 Vesna Jokanović
T1 Učenje engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji: meode, saveti i primeri
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-768-770
Unapred formatirani prikaz citata
T. Stefanović, V. Vukčević, A. Kažanegra-Veličković and V. Jokanović, Učenje engleskog jezika struke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji: meode, saveti i primeri, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-768-770