Upotreba rodno ravnopravnih naziva zanimanja u engleskom jeziku struke u Srbiji

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-744-747

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-744-747

Apstrakt:
Ovaj rad ima za cilj da ispita upotrebu rodno ravnopravnih, odnosno neutralnih imenica koje označavaju nazive profesija/zanimanja žena među korisnicima/korisnicama poslovnog engleskog jezika kao L2 u Srbiji. Analiza je zasnovana na kritičkoj sociolingvistici, budući da ispituje upotrebu jezika, ali i stavove ispitanika/ispitanica prema jeziku i društvu. Sprovedeno istraživanje obuhvatilo je 56 muškaraca i žena korisnika poslovnog engleskog jezika koji će izneti lične stavove u vezi sa nazivima zanimanja u muškom i ženskom rodu, kod onih imenica gde je moguća rodna diferencijacija. Istraživanje je kvalitativnog tipa i rađeno je u periodu februar - mart 2015. godine. Na taj način, dobijeni rezultati će pokazati da li jezička praksa u poslovnom kontekstu utiče na generisanje kulturnih modela i kreira društvenu nejednakost pri raspodeli društvene moći.
Ključne reči: poslovni engleski jezik, rodno osetljiv jezik, nazivi zanimanja, jezička ideologija.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Vranić, M. Dišević and D. Mirković}, 
 title  = {Upotreba rodno ravnopravnih naziva zanimanja u engleskom jeziku struke u Srbiji},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-744-747}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ivana Vranić
A1 Mirjana Dišević
A1 Dragica Mirković
T1 Upotreba rodno ravnopravnih naziva zanimanja u engleskom jeziku struke u Srbiji
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-744-747
Unapred formatirani prikaz citata
I. Vranić, M. Dišević and D. Mirković, Upotreba rodno ravnopravnih naziva zanimanja u engleskom jeziku struke u Srbiji, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-744-747