Ugovor o porananju

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-729-734

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-729-734

Apstrakt:
Ugovor o poravnanju je imenovani, dvostrano obavezni ugovor lica između kojih postoji spor ili neizvesnost o nekom pravnom odnosu, koja pomoću uzajamnih popuštanja prekidaju spor, odnosno uklanjaju neizvesnost i određuju svoja uzajamna prava i obaveze. Ugovorom o poravnanju strane modifikuju već postojeći (sporni ili neizvesni) pravni odnos. U radu autor, koristeći pravnu teoriju i sudsku praksu, detaljno analizira ugovor o poravnanju i to pojam ugovora, poslovnu sposobnost ugovornih strana, predmet poravnanja, pravna dejstva ugovora i ništavost ugovora o poravnanju, rasvetljavajući moguće sporne situacije.
Ključne reči: ugovor o poravnanju, poravnanje, spor, mirno rešenje spora.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Marković}, 
 title  = {Ugovor o porananju},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-729-734}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Velisav Marković
T1 Ugovor o porananju
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-729-734
Unapred formatirani prikaz citata
V. Marković, Ugovor o porananju, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-729-734