PRIMENA CLOUD COMPUTING-A U RAČUNOVODSTVU

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-719-722

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-719-722

Apstrakt:
Računarstvo u oblaku (cloud computing), kao nova veb tehnologija, sve više se koristi u poslovnom svetu. Mogućnosti korišćenja ove tehnologije u oblasti poslovanja su mnogobrojne i ona se može implementirati u širok spektar poslovnih procesa,u cilju što efikasnijeg upravljanja. U ovom radu se prikazuju i ispituju mogućnosti korišćenja cloud computing tehnologije u računovodstvu, osvrćući se na prednosti ove tehnologije, kao i na glavne rizike vezano za njeno korišćenje. U radu je prikazano istraživanje o stavovima top menadžera u Bosni i Hercegovini o mogućnostima i problemima primene ove tehnologije u računovodstvu.
Ključne reči: računarstvo u oblaku (cloud computing), računovodstvo, finansije, servisi.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Savić and S. Janković}, 
 title  = {PRIMENA CLOUD COMPUTING-A U RAČUNOVODSTVU},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-719-722}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mirko Savić
A1 Siniša Janković
T1 PRIMENA CLOUD COMPUTING-A U RAČUNOVODSTVU
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-719-722
Unapred formatirani prikaz citata
M. Savić and S. Janković, PRIMENA CLOUD COMPUTING-A U RAČUNOVODSTVU, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-719-722