Uticaj likvidnosti na poslovanje preduzeća koja su u skladu sa zakonom o računovodstvu Republike Srbije razvrstana kao velika pravna lica

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-706-710

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-706-710

Apstrakt:
Predmet ovog istraživanja je analiza likvidnosti preduzeća koja su po zakonu o računovodstvu razvrstana kao velika pravna lica. Koeficijenti likvidnosti izračunati su na bazi zvaničnih finansijskih izveštaja preuzetih od Agencije za privredne registre. Istraživanje je obuhvatilo 794 preduzeća za period od 2007-2013. godine. Rezultati pokazuju da tokom analiziranog perioda dolazi do promene u strukturi obrtnih sredstava, i da finansijski menadžeri teže da smanje zalihe i povećaju vrednost gotovine. Izračunato je da udeo obrtnih u stalnim sredstvima opada što govori da tokom krize stalna sredstva rastu brže od obrtnih. Utvrđeno je da vrednost koeficijenata likvidnosti nije na nivou koji propisuje teorija, ali primetan je trend njihovog rasta, što je pozitivna činjenica i ukazuje na prve znake oporavka velikih preduzeća. Analiza po sektorima ukazala je da je sa stanovišta likvidnosti sektor građevinarstva najugroženiji, a da su sektori stručnih delatnosti i zabave najmanje osetili uticaj ekonomske krize.
Ključne reči: likvidnost, obrtna sredstva, zalihe, gotovina, potraživanja, finansijski koeficijenti.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Jeremić, M. Milojević and I. Terzić}, 
 title  = {Uticaj likvidnosti na poslovanje preduzeća koja su u skladu sa zakonom o računovodstvu Republike Srbije razvrstana kao velika pravna lica},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-706-710}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Jeremić
A1 Marko Milojević
A1 Ivica Terzić
T1 Uticaj likvidnosti na poslovanje preduzeća koja su u skladu sa zakonom o računovodstvu Republike Srbije razvrstana kao velika pravna lica
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-706-710
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Jeremić, M. Milojević and I. Terzić, Uticaj likvidnosti na poslovanje preduzeća koja su u skladu sa zakonom o računovodstvu Republike Srbije razvrstana kao velika pravna lica, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-706-710