Uloga ljudskog kapitala u povećanju konkurentnosti privrede Srbije

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-699-705

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-699-705

Apstrakt:
Posebnu ulogu u povećanju konkurentnosti i ekonomskog rasta ima ljudski kapital. Zaposleni sa svojim znanjem, sposobnostima i inovativnošću, u velikoj meri doprinose povećanoj produktivnosti, i utiču na poboljšanje konkurentnosti i ekonomski rast. Metodologija ovog rada zasniva se na ljudskom kapitalu i njegovom sveukupnom uticaju, kroz ulaganja u ljude i neophodne veštine, kao jedini način da se očuva i unapredi konkurentska prednost.Potreba za kontinuiranim obrazovanjem uzrokovana je velikim dinamizmom savremenog društva, brzim tehničko-tehnološkim razvojem, posebno u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija, što zahteva nova znanja i veštine, kao i nova zanimanja. Prikazani su i indikatori ljudskog kapitala u globalnom indeksu konkurentnosti nacionalne privrede. Poseban naglasak stavlja se na konkurentnost kao jedan od strateških ciljeva razvoja ljudskog kapitala u Srbiji, a naročito politiku koju država može da primeni u ovoj oblasti u cilju jačanja obrazovnog sistema i podizanja nivoa znanja i stručnosti, kao jedan od važnih stubova za podizanje nivoa konkurentnosti, a samim tim i ekonomskog rasta.
Ključne reči: ljudski kapital, konkurentnost, obrazovanje, znanje, inovacije.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Mitrović and I. Mitrović}, 
 title  = {Uloga ljudskog kapitala u povećanju konkurentnosti privrede Srbije},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-699-705}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vladimir Mitrović
A1 Ivana Mitrović
T1 Uloga ljudskog kapitala u povećanju konkurentnosti privrede Srbije
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-699-705
Unapred formatirani prikaz citata
V. Mitrović and I. Mitrović, Uloga ljudskog kapitala u povećanju konkurentnosti privrede Srbije, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-699-705