MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-694-698

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-694-698

Apstrakt:
Motivacija zaposlenih postala je neizbežan faktor u stvaranju lanca vrednosti svake firme. Pojedini menadžeri smatraju da je motivacija proces zadovoljenja individualnih potreba zaposlenih gde pretpostavljaju da svaki zaposleni ima tenziju jer mu nije zadovoljena neka potreba i da bi kao posledica zadovoljenja te potrebe motivacija bila očekivan ishod. Ali da bi se odgovorilo na pitanje zašto neki ljudi jure karijeru, neki gomilaju materijalna bogatstva, zašto žele da budu deo organizacije ili individualci koji žele priznanje i utiču na druge, moramo da shvatimo da nisu svi ljudi isti, zbog toga ne postoji šablon po kome bi se mogli motivisati. Upravo takva kompleksnost ljudske prirode, različitost u potrebama i željama, poslužila je teoretičarima da imaju drugačije poglede na ljudsku prirodu, i kasnije razviju različite teorije o motivaciji zaposlenih. Ove teorije poslužile su kao inspiracija mnogima da svoje zaposlene, njihove potrebe i želje, bolje razumeju, samim tim i omoguće pravu motivaciju. Prošla su vremena kada je plata bila dovoljan faktor da motiviše radnika za obavljanje posla. Menadžeri koji planiraju da povećaju produktivnost svojih zaposlenih, suočavaju se sa teškim pitanjem: kako motivisati zaposlene da usmere svoju energiju, znanje, veštine i sposobnosti da bi se ostvarili ciljevi organizacije? Autori u ovom radu istraživali su koliko su zaposleni u Srbiji zadovoljni motivacijom koju im pružaju njihovi nadređeni na poslu, kao i koja teorija motivacije je najprisutnija u Srbiji.
Ključne reči: Motivacija, teorije motivacije, zaposleni, menadžeri, poslovna organizacija.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. Šalić, D. Golijanin and S. Alčaković}, 
 title  = {MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-694-698}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Dario Šalić
A1 Danilo Golijanin
A1 Slavko Alčaković
T1 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-694-698
Unapred formatirani prikaz citata
D. Šalić, D. Golijanin and S. Alčaković, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U SRBIJI, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-694-698