Poželjne emocionalne kompetencije i osobine ličnosti u kontekstu poslovne komunikacije i timskog rada

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-680-685

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-680-685

Apstrakt:
Osnovni cilj ovog rada jeste da se utvrdi povezanost između afektivne vezanosti, emocionalne inteligencije, zadovoljstva životom, stilova humora i osobina ličnosti. U istraživanju je učestvovalo 240 ispitanika, od čega 45% čine muškarci i 55% žene. Oko 50% uzorka čine radnici, dok drugu polovinu čine menadžeri i vlasnici. Za potrebe istraživanja korišćeni su sledeći instrumenti: upitnik emocionalne kompetentnosti,upitnik za procenu osobina ličnosti, upitnik za procenjivanje porodične afektivne vezanosti, upitnika stilova humora, zadovoljstvo životom. Rezultati ukazuju na to da su ispitanici koji su zadovoljniji svojim životom manje neurotični i agresivni, kao i da bolje regulišu i upravljaju emocijama. Takođe, osobe sa visokim stepenom emocionalne inteligencije manje su neurotične i društvenije su, dok će ispitanici kod kojih je izražena anksioznost i introvertnost verovatno imati poteškoće u komunikaciji sa drugim zaposlenima. U ovom radu je prikazan samo segment rezultata jednog šireg istraživanja o emocionalnim kompetencijama lidera, menadžera i zaposlenih u Srbiji.
Ključne reči: emocionalna inteligencija, afektivna vezanost, stilovi humora, osobine ličnosti, zadovoljstvo životom, timski rad.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {G. Nikić and M. Mitrović}, 
 title  = {Poželjne emocionalne kompetencije i osobine ličnosti u kontekstu poslovne komunikacije i timskog rada},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-680-685}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Gordana Nikić
A1 Milena Mitrović
T1 Poželjne emocionalne kompetencije i osobine ličnosti u kontekstu poslovne komunikacije i timskog rada
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-680-685
Unapred formatirani prikaz citata
G. Nikić and M. Mitrović, Poželjne emocionalne kompetencije i osobine ličnosti u kontekstu poslovne komunikacije i timskog rada, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-680-685