Istraživanje podataka: HR trendovi u 2015.

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-664-667

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-664-667

Apstrakt:
Proučavanje trendova omogućava razumevanje promena i njihovog značaja, kako za poslovno okruženje, samu organizaciju i pojedince unutar nje. Imajući to u vidu, ovaj rad se prevashodno bavi ispitivanjem funkcije menadžmenta ljudskih resursa i njegove uloge u savremenom, promenjivom, poslovnom okruženju, kao i mogućnošću da adekvatno odgovori na očekivane i aktuelne trendove u ovoj oblasti. Ovaj rad ima za cilj da pruži odgovor na pitanje da li i u kojoj meri menadžment ljudskih resursa može da se prilagodi datim trendovima, kao i da ukaže na poželjne politike i prakse koje bi trebalo primenjivati kako bi se eliminisale potencijalne opasnosti i pretnje iz okruženja i od njih stvorile nove poslovne mogućnosti i šanse.
Ključne reči: trendovi, menadžment ljudskih resursa.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {J. Đorđević Boljanović, G. Dobrijević, V. Džamić and F. Đoković}, 
 title  = {Istraživanje podataka: HR trendovi u 2015.},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-664-667}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Jelena Đorđević Boljanović
A1 Gordana Dobrijević
A1 Vladimir Džamić
A1 Filip Đoković
T1 Istraživanje podataka: HR trendovi u 2015.
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-664-667
Unapred formatirani prikaz citata
J. Đorđević Boljanović, G. Dobrijević, V. Džamić and F. Đoković, Istraživanje podataka: HR trendovi u 2015., International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-664-667