SAVREMENI MENADŽMENT ZAOKRETA: RAZVOJ I INVESTIRANJE

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-648-651

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-648-651

Apstrakt:
Ekonomsko-finansijska kriza dovela je do mnogih poslovnih problema. Proces upravljanja doneo je promene u organizaciji poslovanja i investiranja u kompanijama. Jedan od efikasnih načina rešavanja nastalih poslovnih problema jeste finansijsko restrukturiranje u određenoj fazi procesa menadžmenta zaokreta. Kompanije nastoje da investiranje izvrše efikasno uz što niže troškove finansiranja. Stabilazacija poslovanja predstavalja osnovu za poslovnu bazu radi daljeg rasta i razvoja. Savremeno poslovanje u uslovima tržišne konkurencije zahteva nov pristup tehnika menadžmenta koje putem efikasnog izbora investiranja omogućavaju zaokret u poslovanju.
Ključne reči: savremeno upravljanje zaokretom (menadžment zaokreta), investicioni troškovi, ekonomska efikasnost investiranja

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {L. Jeremić}, 
 title  = {SAVREMENI MENADŽMENT ZAOKRETA: RAZVOJ I INVESTIRANJE},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-648-651}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ljiljana Jeremić
T1 SAVREMENI MENADŽMENT ZAOKRETA: RAZVOJ I INVESTIRANJE
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-648-651
Unapred formatirani prikaz citata
L. Jeremić, SAVREMENI MENADŽMENT ZAOKRETA: RAZVOJ I INVESTIRANJE, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-648-651