Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-635-641

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-635-641

Apstrakt:
Ovaj rad prikazuje značaj preduzetničkog obrazovanja na fakultetima u Srbiji na osnovu rezultata istraživanja o preduzetničkoj spremnosti studenata. Istraživanje je sprovedeno putem upitnika o stavovima studenata prema pet dimenzija preduzetničke spremnosti: 1) preduzetničke namere; 2) sposobnost za preduzetništvo; 3) atraktivnosti preduzetničkog zanimanja;4) orijentacija ka učenju; i 5) strast prema radu. Dimenzije preduzetničke spremnosti u istraživanju su povezane sa različitim karakteristikama studenata a) fakultetsko obrazovanje (inženjersko, menadžersko); b) preduzetničko obrazovanje kroz nastavu na fakultetu i seminare o preduzetništvu; c) preduzetničko iskustvo u porodici i okruženju; d) različite socio-demografske osobine studenata. Na osnovu toga, autori rada su definisali devet istraživačkih pitanja koja su analizirana uz pomoć koeficijenta korelacije i T-testa. Uzorak istraživanja obuhvatio je 113 studenata sa različitih fakulteta u Srbiji. Najinteresantnije istraživačko pitanje odnosilo se na poređenje dve grupe studenta (inženjeri, menadžeri) i njihove preduzetničke spremnosti. Razlika između prethodno navedene dve grupe studenta je statistički dokazana na osnovu analize navedenog uzorka i predstavljena je u radu zajedno sa ostalim odgovorima na pitanja obuhvaćena ovim istraživanjem Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju na neophodnost uvođenja virtuelnog preduzetništva kao akademskog predmeta na svim fakultetima i univerzitetima, u svrhu obrazovanja budućih inženjera i menadžera.
Ključne reči: virtuelno preduzetništvo; preduzetnička spremnost; preduzetničke namere.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Rakićević, J. Omerbegović Bijelović and B. Ljamić-Ivanović}, 
 title  = {Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-635-641}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Rakićević
A1 Jasmina Omerbegović Bijelović
A1 Brankica Ljamić-Ivanović
T1 Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-635-641
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Rakićević, J. Omerbegović Bijelović and B. Ljamić-Ivanović, Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-635-641