Opstanak malih i srednjih preduzeća u uslovima otežanog privređivanja

Autori: Nino Vesković

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-633-634

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-633-634

Apstrakt:
Mala i srednja preduzeća predstavljaju tradicionalan način poslovanja koji nudi brojne prednosti, poput poboljšane stope zaposlenosti nisko i visoko kvalifikovane radne snage, u smislu trajne uposlenosti, brži ukupni rast i razvoj samog sektora sa dinamičnijom transformacijom ka ravnomernijem lokalnom i regionalnom razvoju. Na osnovu statističkih podataka Privredne komore Republike Srbije (PKRS) evidentno je da tokom 2013. godine od ukupnog broja pravnih lica u privredi Republike, 99,8% odlazi na mala i srednja preduzeća, s obzirom da ona čine 34% BDP, i učestvuju sa 44,5% u ukupnom izvozu i sa 66,5% u ukupnom broju zaposlenih. Međutim, mala i srednja preduzeća (MSP) su suočena sa brojnim problemima koji su prouzrokovani ekonomskom krizom, a koje bi trebalo prevazići Nacionalnom strategijom.
Ključne reči: mala i srednja preduzeća (MSP), zaposlenost, dinamičnost, rast i razvoj.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Vesković}, 
 title  = {Opstanak malih i srednjih preduzeća u uslovima otežanog privređivanja},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-633-634}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nino Vesković
T1 Opstanak malih i srednjih preduzeća u uslovima otežanog privređivanja
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-633-634
Unapred formatirani prikaz citata
N. Vesković, Opstanak malih i srednjih preduzeća u uslovima otežanog privređivanja, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-633-634