Emisija zagađujućih materija i primena GIS – a

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-608-614

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-608-614

Apstrakt:
Ljudi su najveći zagađivači životne sredine, a problemi koji se javljaju zbog zagađenja životne sredine najčešće su povezani sa zagađenjem vazduha. Najčešći i najrasprostranjeniji zagađivači vazduha su vozila u drumskom saobraćaju. Cilj ovog rada jeste razvoj sistema za podršku odlučivanju, koji mogu koristiti nadležni organi za smanjenje zagađenja vazduha koje potiče iz drumskog saobraćaja. Prilikom koncipiranja ovog rada korišćeni su podaci iz pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, zatim podaci iz elektronske publikacije „Brojanje saobraćaja na putevima Republike Srbije u 2009. godini’’, koju je izdalo JP „Putevi Srbije’’, podaci iz izveštaja Republičkog zavoda za statistiku i podaci iz izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ulazni podaci emisionog modela bili su: tok saobraćaja na deonicama auto-puta Beograd-Niš, broj vozila prema tehnologiji, emisioni faktori i matematičke operacije COPERT IV metodologije, kao i podaci o potrošnji goriva. Podaci o vozilima predstavljeni su i u projektu Instituta Saobraćajnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
Ključne reči: zagađujuće materije, COPERT IV metodologija, simulacija distribucije, GIS.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Stojanović, D. Regodić and V. Jovanović}, 
 title  = {Emisija zagađujućih materija i primena GIS – a},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-608-614}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milan Stojanović
A1 Dušan Regodić
A1 Verka Jovanović
T1 Emisija zagađujućih materija i primena GIS – a
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-608-614
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stojanović, D. Regodić and V. Jovanović, Emisija zagađujućih materija i primena GIS – a, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-608-614